Genel Merkez:   0 262 311 00 34 - 0 507 746 18 18        E-Posta:   bilgi@refleksakademi.com

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları – 2

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları – 2

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları - 2

’Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıbba başvurmadan önce ilk adreslerimiz Modern Tıp Merkezleri,Hastaneler ve Tıp Hekimleri olmalıdır’’
Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları, Modern Tıbba destek olmak amacıyla uygulanmaktadır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) Modern Tıp harici bütün uygulamaları en son 1997 yılında (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları olarak kabul etmiştir. CAM’a başvurmanın en temel şartı Modern Tıp uygulamalarının tüketilmesi veya beraber bir kombin çalışma içerisinde yürütülmesidir. Çünkü Modern Tıp harici hiçbir uygulama çok başarılı sonuçlar verse bile başlı başına bir tedavi değildir.
Refleksoloji ve Su-Jok;
Refleksoloji Terapi,bazı Geleneksel-Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alanı ile yakın bir temel oluşturmaktadır.Bazılarını yazacak olursak bunlardan bir taneside Su-Jok uygulamasıdır.
Refleksoloji ve Sujok’un çalışma alanı El ve Ayak bölgesidir.İkisinde de noktasal uyarım ve sorunlu sistem-organ ve bölgeye bası ile uyarım-iyileştirme amacı güdülmektedir.Bu nedenle benzerlik göstermekte,bazende karıştırılmaktadır.
Su-Jok,Kore dilinde Su (el) Jok (ayak) anlamına gelmektedir.Fransız Dr.Nogiyerin kulak-insan embriyosu çalışmasından sonra bir çok bilim adamı ve uygulayıcı Güney Koreli Prof.Dr.Park Jae Woo tarafından keşfedilmiş bir alternatif uygulamadır.
Bu uygulamanın çıkış ve ilham noktası Çin Tıbbıdır.Çalışma alanları Chi-Akupunktur noktaları ile aynıdır. Bu uygulamaların en temel noktasunda iddia ve yenilik vardır.
Su-Jok uygulayıcıları;İnsan bedeninin uygunluk sisteminin el ve ayaklarda olduğunu iddia eder.Bu iddianın dayanağı sorulduğunda “el ve ayaklar incelendiğinde, el ve ayaklardaki bütün parmakların eklemlerden oluştuğunu görüyoruz. Başparmakta iki boğum var. Birinci boğum başa uygun, ikincisi ise boyuna, ikinci ve beşinci parmak kollara uygun, üçüncü ve dördüncü parmaklar ise ayaklara uygundur. Bütün iç organlarımız ise avucumuzun içi ile iletişim halinde el ve ayak ayasına yansıyor. Başparmakta gözlere, buruna, ağza, kulaklara uygun noktalar var. Başımızda hangi hastalık olursa olsun başparmağımıza yansıyor. Mesela başınız ağrıyor, başparmağın ucunda arıyoruz en çok ağrıyan noktayı buluyor ve o noktaya tedaviyi uyguluyoruz. Doğru noktayı bulunduğunda baş ağrısının bir dakika içinde geçtiği gözleniyor. Bunu kaç kişiye yaparsanız yapın aynı sonucu alırsınız. Bin kişiye yapsanız hepsinde aynı şekilde sonuç veriyor” demektedirler..
Fakat Sujok,binlerce yıl öncesinden yapılan bir uygulamayı sanki yeni bir yöntemmiş gibi yeniden karşımıza çıkarmaya çalışmaktadır.İcra aynı sadece isimler farklıdır.Refleksoloji bir çok bölgede uygulanmış ama isim olarak her bölge yapılan uygulamaya kendince bir isim bulmuştur.Ülkemizde de durum böyledir.Kaldı ki uygulama olarak ta bir çok noktada birbirinden ayrılmaktadır.Dünyadaki bütün Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıp Uygulamalarının amacı,Hasta ve hastalığa dolayısıyla Modern Tıbba yardımcı olmak amacını taşımalıdır..
Batı-Klinik Refleksoloji;
Refleksoloji Doğu Refleksolojisi ve Batı Refleksolojisi olmak üzere ikiye ayrılır.Doğu Refleksolojisi daha çok rahatlama,arınma vb.amaçlar ile uygulanmaktadır.Tedaviye yardımcı etkisi yoktur.
Batı-Modern-Sağlık Refleksolojisi :
Hastalık, bozukluk,özürlülük ve engellilik durumlarında Modern Tıbba Yardımcı olmak amacıyla yapılan uygulamalardır.Uygulamanın girişi,seansa hazırlık,süre, çalışma amacı ve diğer özellikleriyle birçok benzer uygulamadan ayrılır.Refleksoloji Ayak Masajı değildir.Bu alan Refleksoloji Terapi yani Klinik Refleksoloji adıyla isimlendirilmektedir. Refleksoloji Terapi uygulayıcıları ise Klinik Refleksolog olarak adlandırılır.
Refleksolojinin Uygulanması;
Refleksoloji Uygulamalarının çalışma alanı genel olarak El-Ayak kimi zamanda Kulak bölgesidir.Klinik Refleksoloji uygulamalarında herhangi bir çubuk,yağ vb.şeyler kullanılmamaktadır.Uygulamalar sadece manuel (El ) olarak icra edilmektedir.

Milattan önce 2330 yılına ait bir Pitoğraf-foto ve Refleksoloji Uygulamaları.

REFLEKSOLOJİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?
* Akut enfeksiyonlar ve ateşli durumlar.
* Ayakta aktif gut artriti, derinventrombozu.
* Anstabil kan basıncı.
* Kalp krizi, kalp pili.
* Senkop sonrası epizod.
* Cerrahi durumlar, safra kesesi-böbrek taşları, açık yaralarda.
* Gebeliğin ilk trimestirinde.
* Teşhisi konulmamış ağrı ve hastalıklarda.
* Açık-Cilt yaralarında
* Çok ağrılı hallerde refleksoloji uygulaması yapılması sakıncalıdır.