Genel Merkez:   0 262 311 00 34 - 0 507 746 18 18        E-Posta:   bilgi@refleksakademi.com

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları – 3

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları – 3

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları - 3

‘’Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıbba başvurmadan önce ilk adreslerimiz Modern Tıp Merkezleri,Hastaneler ve Tıp Hekimleri olmalıdır’’
Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları, Modern Tıbba destek olmak amacıyla uygulanmaktadır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) Modern Tıp harici bütün uygulamaları en son 1997 yılında (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları olarak kabul etmiştir. CAM’a başvurmanın en temel şartı Modern Tıp uygulamalarının tüketilmesi veya beraber bir kombin çalışma içerisinde yürütülmesidir.Çünkü Modern Tıp harici hiçbir uygulama çok başarılı sonuçlar verse bile başlı başına bir tedavi değildir.
REFLEKSOLOJİ VE SHİATSU;
Refleksoloji Terapi,bazı Geleneksel-Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alanı ile yakın bir temel oluşturmaktadır.Geçen haftalarda Akupunktur ve Su-Jok uygulamasını örnek olarak vermiştik.Bugün ise Refleksolojiyle Shiatsu konusunu ele alacağız.Shiatsu kimi zaman benzerlikleri kimi zamanda farklılıkları olması sebebiyle bir çok insan tarafından Refleksolojiyle karıştılmakta,bazende gereğinden fazla sorumluluk alabilme çabasında bulunabilmektedir.Her zaman söylediğimiz o cümleyi yeniden tekrarlamakta fayda var. ‘’Modern Tıp tüketilmeden veya Hekim tavsiyesi ile bilinçli hasta isteği olmadan,Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına başvurmak doğru bir davranış değildir.’’
Refleksoloji uygulamaları genel olarak bası-basınç ve uyarım amaçlı Terapiler olduğu için bugünkü konumuz olan Shiatsuyla zaman zaman karıştırılmaktadır.Bunun nedeni ise ikisininde basınç odaklı çalışmalar yapmasıdır.Fakat Refleksoloji sadece el ve ayak ile kimi zaman kulak bölgesine uygulanırken,Shiatsu uygulamaları ise Masaj ile desteklenmekte olup tüm vücudu konu edinir.Aşağıdaki yazılanların birçoğuna katılmıyor olsamda bu konuyu anlatmak durumundayım.Aşağıda yazılanlar Shiatsu uygulayıcıları tarafından doğruluğuna inanılan ve bu noktada savundukları iddialar ile alakalı olan bilgilerdir.
SHİATSU;Shiatsu kökenini Japonyadan alan geleneksel bir şifa yöntemi olup ruh- zihin -beden ve esenliği bir arada bir bütün olarak inceleyen bir şifa sanatıdır.Shiatsu kelimesi parmak basıncı anlamına gelmesine rağmen çeşitli kombinasyonu vücudun farklı bölgelerine değişik miktarlarda basınçla,doğru kasa doğru hareketle, baş parmak, avuç içi, yumruk, diz ve dirseklerle tamamlanan basınçları kullanır.
Shiatsu’nun temel prensibi denge uyum ve enerjidir.Çin tıbbına göre yöntemini vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü kullanır, vücut otomatikman kendi ilacını kendisi bulacaktır.Bunu yaşam kanalları denilen Meridyenler üzerinden Yin ve Yang ve Beş Element kavramıyla yapar.
Akupunktur, Akubasınç(akupressör), Shiatsu ve moksa doğuda ve artık dünyanın bir çok yerinde hastaları iyileştirmek için kullanılan tekniklerdir.Doğuda yaşayan insanlar bu tekniklerin temelinde bilimsel gerçekliğin yerine büyülü bir gizemin olduğunu düşünürler.
Deri üzerine yapılan bir baskı sağlığı olumlu yönde etkiler.Ancak shiatsu çeşitli hastalıkları tedavi etmekte kullanılan bir teknikten çok bedenin gevşemesini sağlayan, içinde ruhani ve felsefi öğretileri barındıran bir yaşam tarzıdır.
Deri üzerine yapılan bir baskı sağlığı olumlu yönde etkiler.Ancak shiatsu çeşitli hastalıkları tedavi etmekte kullanılan bir teknikten çok bedenin gevşemesini sağlayan, içinde ruhani ve felsefi öğretileri barındıran bir yaşam tarzıdır.
Shiatsuyu sadece bir teknik olarak uygulamak bu öğretiyi steril ve mekanik bazı hareketlere indirger. Shiatsu ancak ruhani bilgiyi barındırdığı zaman yapılan masaj yaşam enerjisine dönüşen bir kimlik kazanır ki buda ancak kişisel tecrübelerle kazanılan bir beceridir.Shiatsuda geleneksel doğu tıbbının bir sağaltım yöntemidir.Bu yöntem insana ,insanın doğayla,evrenle ilişkilerine bütüncül bir bakışa dayanır. Bütün yaşamsal işlevler insan bedenindeki biyolojik, pisikolojik,olaylar insanın ruhsal,fiziksel sağlığı,belli enerjilerin dile gelişleridir.Doğu tıbbının ayırt ettiği sayısız enerji biçimi arasında ,yaşam enerjisi Chi en önemli yeri tutar. Çünkü bütün yaşam süreçlerine Chi biçim verir.Dolayısıyla gövde yada ruhun uyumlu çalışmasından Chi sorumludur.
Shiatsu ergenlik ,orta yaş krizi, menopoz ,antropoz,yaşlılık ve hayatın zorlu dönemlerinde rahatlamayla beraber bedeni sıfırlar iyileştirir.Shiatsu pisiko terapi, fizik tedavi,konvansiyonel tıbbi tedavilerin yanı sıra travma ,kaza veya hastalık sonrası rehabilitasyon gibi geleneksel tedavilerin dışında kullanılır. Shiatsu vücut bilinci ve farkındalığı artırır.Dünyadaki bütün Tamamlayıcı-Alternatif ve Geleneksel Tıp Uygulamalarının amacı,Hasta ve hastalığa dolayısıyla Modern Tıbba yardımcı olmak amacını taşımalıdır..
Refleksoloji Doğu Refleksolojisi ve Batı Refleksolojisi olmak üzere ikiye ayrılır.Doğu Refleksolojisi daha çok rahatlama,arınma vb.amaçlar ile uygulanmaktadır.Tedaviye yardımcı etkisi yoktur.
Batı-Modern-Sağlık Refleksolojisi :
Hastalık, bozukluk,özürlülük ve engellilik durumlarında Modern Tıbba Yardımcı olmak amacıyla yapılan uygulamalardır.Uygulamanın girişi,seansa hazırlık,süre, çalışma amacı ve diğer özellikleriyle birçok benzer uygulamadan ayrılır.Refleksoloji Ayak Masajı değildir.Bu alan Refleksoloji Terapi yani Klinik Refleksoloji adıyla isimlendirilmektedir.Refleksoloji Terapi uygulayıcılarına ‘’Klinik Refleksolog’’denir.
Refleksolojinin Uygulanması;
Refleksoloji Uygulamalarının çalışma alanı genel olarak El-Ayak kimi zamanda Kulak bölgesidir.Klinik Refleksoloji uygulamalarında herhangi bir çubuk,yağ vb.şeyler kullanılmamaktadır.Uygulamalar sadece manuel (El ) olarak icra edilmektedir.

Örnek Modern Refleksoloji Uygulamaları.

REFLEKSOLOJİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?
* Akut enfeksiyonlar ve ateşli durumlar.
* Ayakta aktif gut artriti, derinventrombozu.
* Anstabil kan basıncı.
* Kalp krizi, kalp pili.
* Senkop sonrası epizod.
* Cerrahi durumlar, safra kesesi-böbrek taşları, açık yaralarda.
* Gebeliğin ilk trimestirinde.
* Teşhisi konulmamış ağrı ve hastalıklarda.
* Açık-Cilt yaralarında
* Çok ağrılı hallerde refleksoloji uygulaması yapılması sakıncalıdır.