Genel Merkez:   0 262 311 00 34 - 0 507 746 18 18        E-Posta:   bilgi@refleksakademi.com

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları

Klinik Refleksoloji ve Benzer Uygulamaları

Bu haftaki yazımda sizlere Refleksoloji ve benzer terapileri anlatacağım.Sadece Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında değil,hemen hemen bütün iş kollarında ki benzer uygulamalar birbirlerini çağrıştırsa da hiçbir zaman için aynı etki ve amaca hizmet etmemektedir.Refleksoloji alanında da bu genel olarak böyledir.Açıklamalarıma geçmeden önce kısa bir hafıza tazelemesi yapmak isterim.Geçen haftaki yazılarımda sizlere Refleksolojinin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmış, Refleksoloji uygulamalarının nitelik ve nicelikleri hakkında bilgiler vermiştim.Kısaca anımsayacak olursak,Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları, Modern Tıbba destek olmak amacıyla uygulanmaktadır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) Modern Tıp harici bütün uygulamaları en son 1997 yılında (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları olarak kabul etmiştir. CAM’a başvurmanın en temel şartı Modern Tıp uygulamalarının tüketilmesi veya beraber bir kombin çalışma içerisinde yürütülmesidir. Çünkü Modern Tıp harici hiçbir uygulama çok başarılı sonuçlar verse bile başlı başına bir tedavi değildir.
Refleksoloji ve Benzer Terapi Uygulamaları (1)
Refleksoloji Terapi,bazı Geleneksel-Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alanı ile yakın bir temel oluşturmaktadır.Bunların başlıcalarını yazacak olursak en önemli benzerlik alanımız Refleksolojinin en belirgin çıkış noktalarından bir tanesi olan Akupunktur iledir.
Refleksoloji ve Akupunktur;
Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) de kabul edilmiş yüzellinin üzerinde rahatsızlığın tedavisinde ve bazen ameliyatlarda da yan etkisi olmadığı için anestezi olarak uygulanmaktadır.Akupunktur-İğneli uyarım anlamına gelmektedir.Çin tıbbında vücudun kimi noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırılarak yapılan bir tedavi şeklidir.Akupunktur da, Refleksoloji gibi aynı temel hipoteze bağlıdır.İkiside Çin Tıbbına göre Chi (ki) enerji kanalları ve meridyenlerini araç olarak kullanarak,hastalıkları tedavi etme özelliğine hizmet eder. Akupunktur ülkemizde her ne kadar sadece kulakta yapılabilen uygulamalar olarak bilinsede, uygulama alanı olarak ayak başparmaklarından başlayıp,baş (kafa ) bölgemizde biten bir uygulamadır.Bütün vücudu çalışma alanı olarak ele alarak,geniş bir bölümde etkin olma amacı taşımaktadır.Refleksoloji alanının el-ayak ve bazen kulak bölgesinde Acupure noktaları çalışma alanı olarak ele alması sebebiyle benzerlik göstermektedir.Fakat Modern Refleksolojide,uygulama esnasında hiçbir surette cihaz,iğne-çubuk-tütsü-yağ vb.kesinlikle kullanılmaktadır.
Batı-Klinik Refleksoloji;
Refleksoloji Doğu Refleksolojisi ve Batı Refleksolojisi olmak üzere ikiye ayrılır.Doğu Refleksolojisi daha çok rahatlama,arınma vb.amaçlar ile uygulanmaktadır.Tedaviye yardımcı etkisi yoktur.Ayrıca
Batı Refleksolojisi :
Hastalık, bozukluk,özürlülük ve engellilik durumlarında Modern Tıbba Yardımcı olmak amacıyla yapılan uygulamalardır.Uygulamanın girişi,seansa hazırlık,süre, çalışma amacı ve diğer özellikleriyle birçok benzer uygulamadan ayrılır.Refleksoloji Ayak Masajı değildir.Bu alan Refleksoloji Terapi yani Klinik Refleksoloji adıyla isimlendirilmektedir. Refleksoloji Terapi uygulayıcıları ise Klinik Refleksolog olarak adlandırılır.
Refleksolojini Uygulanması;
Refleksoloji Uygulamalarının çalışma alanı genel olarak El-Ayak kimi zamanda Kulak bölgesidir.Klinik Refleksoloji uygulamalarında herhangi bir çubuk,yağ vb.şeyler kullanılmamaktadır.Uygulamalar sadece manuel (El ) olarak icra edilmektedir.
REFLEKSOLOJİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?
* Akut enfeksiyonlar ve ateşli durumlar.
* Ayakta aktif gut artriti, derinventrombozu.
* Anstabil kan basıncı.* Kalp krizi, kalp pili.
* Senkop sonrası epizod.
* Cerrahi durumlar, safra kesesi-böbrek taşları, açık yaralarda.
* Gebeliğin ilk trimestirinde.* Teşhisi konulmamış ağrı ve hastalıklarda.
* Açık-Cilt yaralarında
* Çok ağrılı hallerde refleksoloji uygulaması yapılması sakıncalıdır.