Genel Merkez:   0 262 311 00 34 - 0 507 746 18 18        E-Posta:   bilgi@refleksakademi.com

Modern Refleksoloji Uygulamaları

Modern Refleksoloji Uygulamaları

KLİNİK/MODERN REFLEKSOLOJİ UYGULAMLARI

Complementer and Alternativ Medicine (CAM)
Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları,Modern Tıbba destek olmak amacıyla uygulanmaktadır.WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) Modern Tıp harici bütün uygulamaları en son 1997 yılında (CAM) Complementer and Alternative Medicine (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları olarak kabul etmiştir.Bu kazanım yıllarca bir kenara itilen,kendi kaderine terk edilen bu alanlara ab-ı hayat niteliğinde olmuştur.Verilen haklar ile gerek alan uygulayıcıları gerekse de hasta ve hasta yakınlarını ziyadesiyle memnun etmiş; böylece verilecek olan hizmetlere bir resmiyet kazandırılmıştır.CAM Uygulamalarında en temel kural eğitimdir.Gerek eğitimsizlik gerekse de uygulamadaki eksiklikler sonucunda ortaya çıkan olumsuz örnekler ile iyi yada kötü niyetle, bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalı uygulamalar ile genelde istismar edilmektedir. Bir bitki çayının abartılması,Tıbbi nebevi veya Hint-Çin Tıbbı ile kanserli hastalardaki etki mekanizmasının iddiası veya başlı başına tedavi unusuru iddiaları mağduriyetlerin artmasına,gerçek ihtiyaç sahibi hastalar ile Modern Tıp camiası tarafından tepkilere neden olmuştur.Bu sebeple Unutmayalım ki ; CAM’a başvurmanın en temel şartı Modern Tıp uygulamalarının tüketilmesidir.Çünkü Modern Tıp harici hiçbir uygulama çok başarılı sonuçlar verse bile başlı başına bir tedavi değildir.
Yıllardan bu yana Modern Tıp harici uygulamalara gereğinden fazla yüklenen sorumluluklar hem bu alanda çalışan uygulayıcı uzmanları,hem de Modern Tıp uygulayıcılarını zor durumda bırakmaktadır.Tek seansta iyileşmeler,bir günde ayağa kalkmalar örnekleri son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır.Bu akilane veya mantığı uygun bir durum değildir.Aynı zamanda alınan seanslardan sonra görülen faydaların abartılmasıda bu alana zarar veren unsurlardan bir tanesidir.Yukarıda saydığımız olumsuz örnekler kimi zaman bir algı aracı olarak kullanılarak tüm uygulayıcılar üzerinde genellemeye kadar varmaktadır.Son olarak Modern Tıp camiasınında olumsuz örneklere bakarak CAM Uygulamalarına karşı çıkması veya reddetmeside doğru bir davranış olmayacaktır.CAM Uygulamaları Modern Tıp tüketildikten sonra veya beraber bir kombin çalışma içerisinde yürütülmelidir
Batı-Klinik Refleksoloji;
Bugün size Modern-Batı Refleksolojisi uygulamalarını biraz daha açarak çalışılan hastalık ve diğer uygulamalar hakkında bilgiler vereceğim.Refleksoloji Doğu Refleksolojisi ve Batı Refleksolojisi olmak üzere ikiye ayrılır.Doğu Refleksolojisi daha çok rahatlama,arınma vb.amaçlar ile uygulanmaktadır.Tedaviye yardımcı etkisi yoktur.Ayrıca
Batı Refleksolojisi : bozukluk,özürlülük ve engellilik durumlarında Modern Tıbba Yardımcı olmak amacıyla yapılan uygulamalardır.Uygulamanın girişi,seansa hazırlık,süre, çalışma amacı ve diğer özellikleriyle birçok benzer uygulamadan ayrılır.Refleksoloji Ayak Masajı değildir.Bu alan Refleksoloji Terapi yani Klinik Refleksoloji adıyla isimlendirilmektedir. Refleksoloji Terapi uygulayıcıları ise Klinik Refleksolog olarak adlandırılır.
Refleksolojini Uygulanması;
Refleksoloji Uygulamalarının çalışma alanı genel olarak El-Ayak kimi zamanda Kulak bölgesidir.Uygulamada herhangi bir çubuk,yağ vb.şeyler kullanılmamaktadır.Uygulamalar Manuel (El ) olarak icra edilmektedir.
REFLEKSOLOJİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAZ?
* Akut enfeksiyonlar ve ateşli durumlar.
* Ayakta aktif gut artriti, derinventrombozu.
* Anstabil kan basıncı.
* Kalp krizi, kalp pili.
* Senkop sonrası epizod.
* Cerrahi durumlar, safra kesesi-böbrek taşları, açık yaralarda.
* Gebeliğin ilk trimestirinde.
* Teşhisi konulmamış ağrı ve hastalıklarda.
* Açık-Cilt yaralarında
* Çok ağrılı hallerde refleksoloji uygulaması yapılması sakıncalıdır.