Genel Merkez:   0 262 311 00 34 - 0 507 746 18 18        E-Posta:   bilgi@refleksakademi.com

PROF. DR. CİHAN AKSOY

PROF. DR. CİHAN AKSOY

PROF. DR. CİHAN AKSOY (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Temel, Tamamlayıcı Destekleyici Tıp Derneği (TETAD) Başkanı)

Tıp, İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları tedavi etme ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Tarih boyunca dünyanın farklı yerlerinde farklı tıbbî sistemler ortaya atılmıştır. Bugün çağdaş biyotıp büyük oranda dünyanın her yerinde etkin olan sistem olarak gözükse de, sosyal bilimciler tıbbi bir çoğulluk ve çoğulculuktan (tıbbî pluralizm – medikalplüralizm) söz etmektedir. (Vikipedi)

19. yüzyıla kadar tıp, gözlem ve ustaların deneyimlerinin birikimiolarak hastaların hizmetine sunulurken 20. Yüzyılda ilaç sanayiinin ve teknolojiye dayanan tıbbın giderek daha hızlı gelişme ve değişmesi, tedaviye sunulan ilaçların fazlalığı nedeniyle “Kanıta dayalı tıp (KDT)” kavramı modern tıp anlayışına hakim olmuştur. Burada hedef hastaların tedavi sürecine karar verirken en iyi kanıtların, dikkatli, açık ve akıllıca kullanılmasıdır İlaçların plasebo yardımı ile karşılaştırılmasında “çift kör” tekniğinin, objektif bulguların ölçülebilir kriterlerle saptanıp istatistik biliminin gereklerini yerine getirmenin (Guruplar arası yaş, cins, semptomatoloji… uyumunun olması, kim verirse versin, ne zaman verirse versin aynı olumlu etkinin ortaya çıkması.. vs.), etki mekanizmasının bilinmesi, yan etkilerini kabul edilir düzeyde olması gibi bilimin, ortak mantığın veaklın onayladığı etki ve sonuçların ortaya çıkacak şekilde çalışmalar düzenlemek ve bunları tekrarlayan çalışmalarda aynı benzer sonuçların alındığını şeklinde meta analizler, hatta meta analizlerinmeta analizlerini yapmak arkadaki büyük sanayi gücü sayesinde mümkün olabilmiştir.